Image Map

Nicodim Munteanu
Patriarh al României
primul director al seminarului

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (CEAC) de la Seminarul Teologic Ortodox „ Sf. Andrei” pentru 2014-2015 este următoarea:

  1. Responsabil - Prof. Silvestru Adrian
  2. Secretar - Prof. Vasile Manolache
  3. Membru coordonator - Prof. Măzăroaie Violeta
  4. Membru coordonator - Prof. Cuza-Ghiţă Valentina
  5. Membru coordonator - Prof. Dr. Butuc Gheorghe
  6. Membru reprezentantul părinţilor pe şcoală - Bîrcă Aurora Membru
  7. Reprezentantul Consiliului elevilor – ……………
  8. Membru, reprezentantul Consiliului Local - …………..
  9. Contabil sef - Ionita Catalina - liderul sindical al Seminarului Teologic Ortodox ”Sf.Andrei”

Tradiție

În data de 14 noiembrie 1864, prin Decretul domnesc al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şcoala duhovnicească a Consistoriului Eparhial de la Ismail, înfiinţată în 1857, este ridicată la rangul de Seminar teologic

IPS Arhiepiscop Casian

Capela seminarului | istoric

Revista seminarului

axios1 fata final web

Sinaxar